İLETİŞİMBilimsel Sekreterya

  • Prof. Dr. Mustafa KANAT
    İstanbul Medeniyet Üniversitesi
    Diyabet Araştırmaları Merkezi

    E-posta mustafa.kanat@gmail.com

Organizasyon Sekreteryası